Polityka prywatności

Szybki kontakt - 24/7

Polityka prywatności od dnia 5.10.2023

Zaufanie użytkowników jest podstawą naszej działalności. Odwiedzając tą stronę akceptujesz naszą politykę prywatności i obowiązujące zasady.

Dlatego tutaj w prosty i czytelny sposób dowiesz się w jaki sposób Firma TROWAL.PL Paweł Sokołowski przetwarza Twoje dane osobowe.
Tutaj również możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę Twoich danych.

Dane, które przekazujesz nam, są współadministrowane przez TROWAL.PL Paweł Sokołowski z siedzibą w Warszawie, ul. Skoroszewska 9/32, 02-495 (zwane dalej TROWAL.PL). TROWAL.PL przetwarza je w celach, którymi są prowadzenie konta (w przypadku sklepu internetowego), obsługa sprzedażowa i posprzedażowa. Wyłącznie w zakresie zbierania i przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w oparciu o Twoją zgodę, administratorem danych pozostaje TROWAL.PL.

1. Jakiego rodzaju informacje na Twój temat może zbierać i przetwarzać Firma TROWAL.PL

Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane, aby informować Cię o produktach, usługach i promocjach, a także po to, by umożliwić robienie zakupów w sklepie internetowym www.trowal.pl, mailowo, przez Internet lub telefon.

2. W jaki sposób wykorzystujemy zebrane o Tobie informacje

Poniżej przedstawiamy sposoby i okoliczności otrzymywania przez nas informacji o Tobie. Dokładnie opisujemy w jaki sposób wykorzystujemy zebrane dane.

Zwróć proszę uwagę, że są to wyłącznie informacje o potencjalnych sposobach wykorzystania Twoich danych osobowych, z którymi możesz się spotkać odwiedzając nasz sklep i strony internetowe, dokonując u nas zakupu, korzystając z naszych usług.

Przetwarzanie Twoich danych odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Dotyczy to zarówno krajowych przepisów, jak i tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej.
Pamiętaj proszę, że podając dane osobowe możesz podawać wyłącznie swoje dane osobowe.
Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych potwierdzasz jednocześnie, że zgoda ta jest udzielona zgodnie z prawem Twojego kraju i masz do tego pełne prawo (potwierdzenie pełnoletniości i możliwości udzielenia zgody).

3. Jak mogę się skontaktować z firmą TROWAL.PL w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Twoje preferencje co do produktów, powody, dla których kupujesz dany produkt – dzięki temu możemy dowiedzieć się więcej o Twoich preferencjach zakupowych.

W każdym z powyższych przypadków, zawsze będziemy się starali przekazać rzetelną informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych. Skontaktować się z Administratorem Twoich danych osobowych możesz dzwoniąc na numer +48 693283482 lub wysyłając maila na adres: info@trowal.pl

W ten sposób możesz również skorzystać ze swoich praw, wynikających z obowiązujących przepisów, czyli żądać dostępu do swoich danych osobowych lub ich usunięcia czy aktualizacji, zaprzestania ich przetwarzania w określonym celu, wycofania wszelkich zgód, które od Ciebie otrzymaliśmy, czy skorzystać z prawa do przeniesienia Twoich danych do innego Administratora.
Wszelkich zmian zgodnych z przepisami, dotyczących Twoich danych osobowych dokonamy bez zbędnej zwłoki, zgodnie z obowiązującymi w firmie TROWAL.PL procedurami.

Pamiętaj jednak:
· nie zawsze będziemy mogli spełnić Twoją prośbę lub żądanie np. ze względu na obowiązujące nas przepisy prawa. W takim przypadku, otrzymasz od nas jasną informację zwrotną na ten temat,
· mamy obowiązek jednoznacznie stwierdzić, że osoba zgłaszająca zmianę to osoba która ma prawo do zmian i do której dane należą, dlatego zadbaj aby zgłoszenie zawierało wszelkie niezbędne do takiej identyfikacji dane, możemy się z Tobą skontaktować w celu dodatkowej weryfikacji.

4. Co mogę zrobić jeśli uważam, że firma TROWAL.PL niewłaściwie obchodzi się z moimi danymi?

Jeśli uważasz, że przetwarzając dane osobowe, działamy niewłaściwie lub w sposób niezgodny z prawem, prosimy daj nam znać, korzystając z metody kontaktu opisanej powyżej.
W każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli urzędu państwowego, powołanego do nadzorowania przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w Polsce.
Do dnia 24 Maja 2018, takim urzędem jest Generalny Inspektor ochrony Danych osobowych (http://www.giodo.gov.pl/), natomiast od dnia 25 Maja 2018, funkcję tę w Polsce przejmie Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych.

5. W jaki sposób firma TROWAL.PL uaktualnia informacje zawarte na tej stronie?

Treść tej strony tak jak i usługi i nasze promocje będą się z czasem zmieniały. Strona będzie uaktualniana okresowo, aby odzwierciedlać te zmiany i odpowiadające im zmiany w naszych praktykach dotyczących traktowania informacji. Jednak za każdym razem, gdy zmienimy treść na tej stronie, zmienimy też na niej datę, aby wskazać, kiedy zostały dokonane zmiany.

Pamiętaj: Korzystając z tej Strony internetowej, akceptujesz zasady przedstawione na niej, jak to zostało zaznaczone na początku. Każde kolejne wejście na tę Stronę internetową, które będzie nosiło datę późniejszą od daty opublikowania nowej wersji niniejszej Strony, będzie uważane za Twoją akceptację zasad zawartych w jej treści. Dlatego właśnie zachęcamy do odwiedzania tej strony zawsze, kiedy przekazujesz nam swoje dane osobowe.

6. Czy firma TROWAL.PLdzieli się moimi danymi osobowymi z innymi firmami i osobami?

Bez Twojej zgody, firma TROWAL.PL nie udostępnia Twoich danych osobowych firmom czy osobom trzecim, które mogłyby wykorzystać je dla własnych celów.

Wyjątek stanowią uprawnione organy Państwowe, działające w ramach obowiązujących przepisów prawa, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić Twoje dane. Dzielimy się natomiast niektórymi danymi z usługodawcami, których zaangażowaliśmy do realizowania usług w naszym imieniu (np. z kurierami, którzy dostarczają zamówienia złożone przez Internet, firmami wykonującymi usługę płatności online itp) czy dla nas w celach analizy czy podniesienia jakości Twojej obsługi.

Usługodawcy ci, na mocy odpowiednich umów, zobowiązani są jednak do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych oraz w ściśle określonym przez nas celu. Zobowiązujemy ich również do stosownego zabezpieczenia Twoich danych i zachowania ich w tajemnicy.

7. Czy otrzymam e-mail od firmy TROWAL.PL?

Email od firmy TROWAL.PL możesz otrzymać także w związku z realizacją zamówienia złożonego przez Internet, telefonicznie lub w innej formie, lub w ramach prowadzonej przez nas kampanii informacyjnej, dotyczącej produktów i usług.

Pamiętaj: Jeśli wolałbyś nie otrzymywać od nas informacji o produktach czy promocjach, prosimy o kontakt zgodnie z informacją w rozdziale „Jak mogę się skontaktować z firmą TROWAL.PL w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych”, lub o samodzielne wycofanie zgody na wysyłanie mailingu, na adres info@trowal.pl

8. Jak mogę się skontaktować z firmą TROWAL.PL w innych sprawach?

Jeśli chcesz uzyskać informacje związane z ogólnym funkcjonowaniem naszej strony internetowej, przebiegiem procesu zamówienia lub naszą ofertą, możesz do nas napisać na adres info@trowa.pl lub zadzwonić na numer +48 693283482.
Odpowiemy na Twoje pytanie lub sprawdzimy Twoje wątpliwości tak szybko, jak to możliwe.

9. Kiedy i jakie dane osobowe może przetwarzać firma TROWAL.PL?

Zbieramy informacje przy użyciu plików „ciasteczek”. Są to np. informacje o Twoich działaniach na naszej stronie, zainteresowaniach i ulubionych produktach, zakupach – dzięki temu nasza strona jest ciągle ulepszana i dostosowywana do twoich potrzeb. O szczegółach możesz o poczytać w naszej Polityce cookie’s.

Aby nieustannie optymalizować i udoskonalać naszą ofertę, stosujemy tak zwane technologie trackingowe, profilowania, systemy zbierania opinii, systemy obsługi newsletterów, systemy automatyzacji. Wykorzystujemy do tego celu takie usługi jak np. usługi Google Analytics, jak też usługi firm takich jak: platformy zakupowe i opinii (npCeneo), systemy automatyzacji, systemy afiliacyjne i systemy obsługi newsletterów.

Przetwarzanie Twoich danych w takich wypadkach opiera się o wyrażone osobno zgody/ akceptację ciasteczek i jest zabezpieczone konkretnymi i zgodnymi z przepisami umowami powierzenia przetwarzania danych, w których jasno określone są warunki jakie muszą spełniać firmy w dbałości o bezpieczeństwo Twoich danych.

10. Jaki czas moje dane mogą być przechowywane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartych umów, a także po ich zakończeniu przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.
W przypadku klientów detalicznych jest to okres maksymalnie 10 lat a w przypadku Kontrahentów (firm i osób prowadzących działalność gospodarczą) jest to okres maksymalnie 3 lat i 6 miesięcy.

Ponadto przechowujemy Twoje dane dla celów:

– zakładanie i zarządzanie Twoim kontem w sklepie internetowym po zawarciu umowy zakupu przez okres maksymalnie 10 lat,
– podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe,
– marketingowych przez okres do 10 lat, nie dłużej niż do wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub cofnięcia zgody z zachowaniem okresu realizacji zmian wymaganego procedurami ochrony danych firmy,
– zapobiegania nadużyciom i oszustwom przez okres 10 lat od dnia rozwiązania umowy lub zaistnienia określonego zdarzenia,
– statystycznych i analitycznych przez okres 24 miesięcy od przeprowadzenia analizy lub przeprowadzenia badania,
– archiwalnych przez okres 10 lat od dnia rozwiązania umowy lub wystąpienia określonego zdarzenia,
– prowadzenia postępowań sądowych lub administracyjnych przez okres trwania takich postępowań,
– rozliczalności przez okres w jakim firma ZIF sp. z o.o. sp. k. oraz Muscle Power jest zobowiązane do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem i polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

Kontakt - 24/7